North Carolina Allmänna Stadgar Kapitel 14. Straffrätt 14-134.3. Inhemsk brottslig överträdelse

(a) varje person som kommer in efter att ha förbjudits att göra det eller förblir efter att ha beordrats att lämna av den lagliga passageraren, i de lokaler som upptas av en nuvarande eller tidigare make eller av en person med vilken den anklagade har bott som om han är gift, ska vara skyldig till en förseelse om klaganden och den anklagade lever åtskilda; Förutsatt, i alla fall, att ingen person ska vara skyldig om nämnda person går in i lokalerna enligt ett domstolsbeslut eller skriftligt separationsavtal som ger personen rätt att komma in i nämnda lokaler för att besöka mindreåriga barn. Bevis för att parterna lever isär ska innehålla men inte nödvändigtvis begränsas till:

(1) en domstolsordning för separation;

(2) ett domstolsbeslut som styr den person som åtalats att hålla sig borta från de lokaler som upptas av klaganden;

(3) ett avtal, muntligt eller skriftligt, mellan den klagande och den åtalade om att de ska leva åtskilda och åtskilda, och att sådana parter faktiskt lever åtskilda och åtskilda, eller

(4) separata bostadsorter för klaganden och den anklagade personen.

förutom vad som anges i underavsnitt (b) i detta avsnitt, vid övertygelse, är nämnda person skyldig till en klass 1-förseelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.