lokal North Carolina minskat värde Expert

North Carolina minskat värde fordran

det är allmänt accepterat att i varje stat minskat värde är skyldig käranden av fel parten. I North Carolina är försäkringsbolagen också skyldiga till minskat värde för sina försäkringstagare. Nyligen har North Carolina mandat att bilbedömare blir licensierade för att slutföra minskat värde och totala Förlustbedömningar. Autoloss blev licensierad för att slutföra minskat värde och totala Förlustbedömningar 2008 i North Carolina.

minskat värde i North Carolina

när en individ är i en olycka och förlusten är större än 25% av fordonets värde, säger North Carolina Damage Disclosure Statue 20-71.4 Att sådan skada måste avslöjas för den potentiella köparen… varför detta är viktigt är att individen potentiellt har rätt till en minskad värdekontroll. Även om vraket är mindre betydande kommer individen att ha betydande laglig exponering om individen säljer om fordonet och inte avslöjar den tidigare skadan för den nya fordonsägaren, om den nya ägaren frågar om tidigare skador. Också, följande rättspraxis är relevant för North Carolina:

  • i Parker V. Hensley, 625 S. E. 2D 182 (N. C. App. 02/07/2006) i ett ärende som argumenterar för en tilldelning av advokatavgifter som är tillåtna för återvinning av värdeminskning av fordonet i fråga.
  • i Pierce v. American Fidelity brandförsäkring Co., 240 N. C. 567, 83 S. E.2d 493 (N. C. 09/22/1954) Högsta domstolen i North Carolina fann att skadeståndsåtgärden är bilens verkliga marknadsvärde omedelbart före kollisionen och det verkliga marknadsvärdet efter olyckan.

en stor del av North Carolina-befolkningen är inte medveten om att de har rätt till en minskad värdekontroll utöver reparationerna på deras fordon. Autoloss är ett professionellt Bilbedömningsföretag och ring idag på 877-655-1661 för att se om du kvalificerar dig för en minskad värdekontroll.

om minskat värde fordringar

minskat värde avser det reducerade värdet av ett fordon helt enkelt eftersom det har en betydande skada historia. Även efter att fordonet har reparerats till det optimala värdet kan fordonets marknadsvärde fortfarande minskas. Det finns tre typer av minskat värde som ditt fall kan falla under:

1. Inneboende minskat värde: denna typ av minskat värde avser värdeförlusten för ett fordon helt enkelt för att det har varit i olycka. Även efter att fordonet har reparerats helt kan det fortfarande anses vara mindre värdefullt än en bil som inte har någon olyckshistoria. Denna typ av minskat värde är den vanligaste och mest accepterade.

2. Reparationsrelaterat minskat värde: ett fordon som upplevde en olycka och inte reparerades ordentligt kan uppleva reparationsrelaterat minskat värde. Oavsett om bilen fortfarande har kosmetiska skador eller strukturella skador kan den uppleva värdeförlust på grund av ofullständiga reparationer.

3. Omedelbart Minskat Värde: Direkt efter att ett fordon har upplevt en olycka kan det förlora värde redan innan ägaren har chansen att göra reparationer. Omedelbart minskat värde kan beräknas som skillnaden i återförsäljningsvärde för ett fordon innan skadan inträffade och återförsäljningsvärdet innan reparationer har gjorts efter att skada har inträffat.

Auto Appraisals

när du behöver veta det verkliga värdet på ditt fordon kan en automatisk bedömning av en professionell på AutoLoss hjälpa till att se till att du får det bästa värdet för ditt unika fordon. En automatisk bedömning tar hänsyn till fordonets fullständiga historia och ger dig ett expertutlåtande om fordonets värde som du sedan kan presentera för banken, kreditföreningen, potentiella köpare och försäkringsbolag. Det finns många anledningar till varför en individ kan behöva en automatisk bedömning, varför företagets som AutoLoss ger en mängd olika auto bedömningar.

en angiven värdebedömning kan bidra till att fastställa det verkliga marknadsvärdet för ett fordon som kan krävas från en bank, kreditförening eller försäkringsbolag. En förlust av Användningsbedömning hjälper till att värdera ett företags fordon som har varit inblandat i en olycka men var nödvändig för affärsverksamheten. Denna typ av automatisk förlustbedömning kan hjälpa till att återställa värdet av fordonets service till företag. En Leasingavslutningsbedömning är bäst för personer som vill komma ur ett leasingavtal tidigt och bestäms av fordonet, marknaden och mil på fordonet. Lyx bil bedömningar är en annan typ av Auto bedömning som hjälper till att skydda en persons investering. Denna typ av bedömning säkerställer att lyxfordonets fulla värde realiseras och bevisas. Auto bedömningar är också värdefulla för personer som vill donera sin bil för skatteavskrivning ändamål.

totala Förlustbedömningar

när ditt fordon anses vara en “total förlust” kan försäkringsbolaget ge dig ett erbjudande som är mindre än ditt önskade belopp. “Total förlust” av ett fordon avser när kostnaden för att reparera fordonet överstiger kostnaden för fordonets värde. Efter skador uppstår, ett försäkringsbolag kan göra dig ett erbjudande om kontantvärdet av det totala fordonet minus din självrisk på din omfattande eller kollision täckning. En total förlust bedömning kommer att säkerställa att detta erbjudande från försäkringsbolaget är korrekt och ger dig det bästa värdet för ditt skadade fordon.

FAQ ‘ s

måste jag sälja mitt fordon för att göra ett krav på minskat värde?

Nej! Oavsett om du vill sälja ditt reparerade fordon direkt eller 10 år efter att anspråket är ditt företag. Värdeminskningen sker omedelbart och du har rätt att få ersättning omedelbart.

vad är rättvist marknadsvärde?

verkligt marknadsvärde är det högsta monetära priset som din fastighet kommer att få en gång utsatt för en öppen marknad, vilket ger tid att hitta en villig köpare, där fullständig information om alla användningsområden, syften och anpassningar av nuvarande eller kapabla användningar av fastigheten görs.

varför ska jag bry mig om minskat värde?

ditt försäkringsbolag kommer att betala för att reparera ditt fordon, men efter en kollision är det mindre säljbart än före vraket. När du säljer fordonet kommer du att bli tvungen att absorbera en förlust, såvida du inte gör ett minskat värdekrav.

till exempel, om ditt $30 000 fordon repareras efter en större kollision, kan det bara vara värt $20 000. Är det rättvist mot dig? Nej! Ett minskat värdekrav gör att du kan få en lösning för skillnaden i marknadsvärde för ett fordon före och efter krasch.

det är nästan omöjligt för ett försäkringsbolag att neka en försäkrad fordran för minskat värde.

om du är bosatt i North Carolina — Ring Autoloss idag på (877) 655-1661. Du kommer att prata med en licensierad Offentlig justerare som informerar dig om dina rättigheter gratis. Om du inte erbjuds ett rimligt belopp för minskat värde kan vi hjälpa dig att bestrida avvecklingsbeloppet genom att hävda “Utvärderingsklausulen” i din policy. Information är makt, och under de kostnadsfria konsultationerna informerar vi dig om dina rättigheter och hur vi bäst kan tjäna dig. Vi på Autoloss vill hjälpa dig att få det som beror på dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.