Maryland

Ken Stoller är biträdande Professor i Psykiatri och beteendevetenskap vid Johns Hopkins, där han fick sin medicinska examen och avslutade ett psykiatri hemvist och postdoktoralt stipendium i missbrukspsykiatri vid Behavioral Pharmacology Research Unit. Han tjänstgjorde som medicinsk chef för Addiction Treatment Services på Hopkins Bayview-programmet fram till 2009, då han tillträdde som chef för Johns Hopkins Broadway Center for Addiction.

Dr. Stoller kompetensområde är behandling och klinisk forskning som involverar substansanvändningsproblem, och i synnerhet användningen av metadon och buprenorfin. Sedan hans tidiga arbete med mänskliga laboratoriestudier av buprenorfin, hans nuvarande forskningsintressen center på kostnadsfrågor som de relaterar till drogmissbruk och behandling, metoder för att förbättra behandlingen följsamhet och retention, och samverkande psykiatriska, medicinsk, smärta och missbruk. Publicerade manuskript och bokkapitel fokuserar på användningen av adaptiv stegad vård, behandlingsincitament och integrerad behandling av samtidiga störningar i en enda miljö. Genom sitt arbete på Johns Hopkins HealthCare har Dr. Stoller utvecklat ett relaterat fokus på att främja policyer och initiativ som tillämpas i hanterade vårdinställningar för att förbättra hälsoutfallet och kontrollkostnaderna, till exempel genom att öka identifieringen och behandlingen av substansanvändningsstörning och genom att samordna behandling av allmän somatisk, mental hälsa och substansanvändningsstörningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.