kalla mig inte ‘Sweetie’!

Elderspeak kan vara både ohjälpsam och skadlig. Forskning har visat att äldre vuxna med demens som talas med på detta sätt är mer benägna att bortse från instruktioner och reagera negativt, ibland genom att skrika eller växa upprörd.

det uppenbara alternativet är att behandla personer med demens eller allvarliga sjukdomar med respekt snarare än nedlåtande — beteende som verkar komma naturligt för en viss grupp vårdgivare, säger Anna Corwin, professor i språklig antropologi vid Saint Mary ‘ s College of California i Moraga.

Corwin tillbringade 10 månader i ett kloster i Mellanvästern och observerade nunnor när de brydde sig om kamrater med kognitiv försämring (på grund av tillstånd som Alzheimers sjukdom, afasi eller stroke).

bland hennes fynd, som publiceras i det senaste numret av gerontologen: nästan ingen av vårdgivarna använde elderspeak — ever.

de interagerade med vårdmottagarna genom att berätta skämt och berättelser och tala på ett normalt konversationssätt. Väsentligen, Corwin säger, de “behandlade den andra personen som meningsfull om de kunde förstå dem eller inte.”

hon antar att nunnornas val att inte använda elderspeak “har att göra med hur de förstår vad det innebär att åldras. Nunnor ser inte människor som minskar när de åldras eller stöter på kroniska tillstånd…. De är inte rädda för nedgång.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.