CX-270151: Test-och Utvärderingsstöd-USA (USA) Department of Homeland Security (DHS) Domestic Nuclear Detection Office (DNDO) Assessments Directorate (ASD)

den potentiella smugglingen av speciella kärnmaterial (SNM) och andra radiologiska material utgör ett betydande hot mot den nationella säkerheten. För att hantera dessa hot måste kritisk teknik undersökas, utvecklas och utvärderas för att säkra USA: s gränser (USA). Idaho National Laboratory (INL) upprätthåller ämnesexperter (små och medelstora företag) och förmågan att undersöka och testa radiologiska och nukleära detekteringsutrustning och anläggningar för att hantera radiologiska och nukleära material i kvantiteter och konfigurationer som specificeras av inhemska Kärnkraftsdetekteringskontor (Dndo) testbehov. Enligt den föreslagna åtgärden skulle INL tillhandahålla konsultation, modellering, teknisk support och testning och utvärdering (T&E) stöd (inklusive forskningsaktiviteter som utveckling av testplan, testutförande, hantering av radiologiska och kärnmaterial, drift och underhåll av testbäddar och testdatahantering) till US Department of Homeland Security (DHS) Dndo Assessments Directorate (ASD).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.