the Montgomery Fellows Program

Eleanor Gibson była amerykańską psychologiem i liderką w dziedzinie dzieciństwa człowieka, której praca koncentrowała się na rozwoju czytania i uczeniu się percepcji. Wraz z mężem, Jamesem, Gibsonowie opracowali Gibsońską ekologiczną teorię rozwoju, która podkreśla znaczenie percepcji, a Eleanor skupiła się na “klifie wizualnym” jako ważnym aspekcie rozwoju niemowląt i małych dzieci, który pomaga im dostosować się do nowych środowisk. Po kilku latach nauczania w Smith College, Gibson przeniosła się na Cornell University, gdzie została Susan Linn Sage profesorem psychologii i stała się pierwszą kobietą, która zajęła tam obdarzone krzesło. Podczas swojej kariery Gibson była członkiem National Academy of Sciences i American Academy of Arts and Sciences oraz otrzymała National Medal of Science. Pełniła również funkcję prezesa Wschodniego Towarzystwa Psychologicznego i otrzymała szereg honorowych stopni naukowych na uczelniach i uniwersytetach. Gibson jest autorem wielu książek, w tym an Odyssey in Learning and Perception, Perceptual Learning and Development: an Ecological Approach to Perceptual Learning and Development, Psychology of Reading, and Perceiving the Affordances: A Portrait of Two Psychologists.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.