Dallas Drug Trading Defense Attorney

w stanie Teksas oskarżeni są czasami zaskoczeni zarzutem handlu narkotykami, ponieważ istnieje wiele działań, które pasują do definicji przestępstwa. Osoba jest uważana za” handel ” narkotykami, jeśli produkuje, dostarcza lub posiada pewne narkotyki z zamiarem ich dostarczenia. Oskarżony może również zostać oskarżony o handel narkotykami, po prostu posiadając określoną ilość narkotyków.

zarówno rządy stanowe, jak i federalne agresywnie ścigały wyroki za przestępstwa narkotykowe, więc system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych narzuca niektóre z najbardziej agresywnych wytycznych dotyczących skazywania za przestępstwa narkotykowe.

przepisy dotyczące handlu narkotykami mają złożony charakter i nie zawsze jest jasne, czy zarzuty pasują do faktów. Jeśli ty lub ktoś bliski są aresztowani za handel narkotykami w Teksasie, jesteś narażony na poważne kary. Byłoby to w Twoim najlepszym interesie, aby uzyskać reprezentację prawną od adwokata obrony kryminalnej, który może chronić Twoje prawa i starać się utrzymać czystą kartotekę kryminalną. Skontaktuj się z Davidem Finnem, P. C. pod numerem (214) 871-1112 dzisiaj, aby omówić opcje prawne.

kary za handel narkotykami zgodnie z Prawem Teksańskim

Texas Controlled Substances Act klasyfikuje narkotyki na różne grupy. Osoba fizyczna może zostać skazana za przestępstwo, jeśli świadomie produkuje, dostarcza lub posiada substancję kontrolowaną z grupy Kar 1 z zamiarem dostarczenia jej innej stronie. Grupa Kar 1 składa się z takich substancji jak opiaty, heroina, oksykodon, morfina, kokaina i metamfetamina.

kary za handel narkotykami zgodnie z Prawem Teksańskim zależą od ilości narkotyków, które dana osoba rzekomo ma w posiadaniu. Całkowita ilość każdego narkotyku w rzekomym posiadaniu osoby jest wykorzystywana do ustalenia poziomu oskarżenia przeciwko oskarżonemu.

posiadanie mniej niż jednego grama jest klasyfikowane jako przestępstwo więzienia stanowego i podlega karze grzywny w wysokości 10 000 dolarów i od 180 dni do dwóch lat więzienia stanowego.

99 gramów jest przestępstwem drugiego stopnia i podlega karze grzywny w wysokości 10 000 dolarów i od dwóch do 20 lat pozbawienia wolności.

posiadanie od 4 do 199 gramów jest klasyfikowane jako przestępstwo pierwszego stopnia i podlega karze grzywny w wysokości 10 000 dolarów oraz od 5 do 99 lat więzienia.

posiadanie od 200 do 399 gramów jest również uważane za przestępstwo pierwszego stopnia i podlega karze grzywny w wysokości 100 000 dolarów i od 10 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

również przestępstwo pierwszego stopnia, posiadające więcej niż 400 gramów podlega karze grzywny w wysokości do $250,000 i niesie karę 15 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

przepadek pieniędzy i mienia

podobnie jak w przypadku federalnych wyroków za narkotyki, wyroki za narkotyki w Teksasie mogą skutkować przepadkiem cywilnym—utratą mienia osobistego, takiego jak domy, Pojazdy, gotówka i inne rzeczy osobiste.

wpływy ze wszystkich utraconych nieruchomości nie idą na skarb państwa, ale na fundusze organów ścigania. W związku z tym policja zachęca się do zajęcia i przepadku jak największej części mienia sprawcy—niezależnie od tego, czy są one rzeczywiście związane z działalnością narkotykową sprawcy.

zadzwoń do Davida Finna, P. C. dzisiaj

oprócz grzywien i więzienia, przestępstwo handlu narkotykami niesie ze sobą liczne konsekwencje uboczne, takie jak trudności w kontynuowaniu edukacji, uzyskaniu pracy, a nawet uzyskaniu pomocy finansowej. Wyrok w sprawie handlu narkotykami może również uniemożliwić uzyskanie określonych licencji zawodowych i prowadzić do odrzucenia wniosków o wizę, obywatelstwo lub stały pobyt. Jeśli zostałeś oskarżony o przestępstwo handlu narkotykami, ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z doświadczonym i agresywnym adwokatem obrony kryminalnej.

stawką jest twoja przyszłość, dlatego jedną z najważniejszych decyzji, jaką możesz podjąć w swojej sprawie, jest wybór odpowiedniego adwokata do współpracy. David Finn, P. C. będzie walczył agresywnie, aby chronić swoje prawa i stworzyć najsilniejszą możliwą obronę. Zadzwoń (214) 871-1112 dzisiaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.