CX-270151: Test and Evaluation Support – Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) Departamentu ds.)

potencjalny przemyt specjalnych materiałów jądrowych (SNM) i innych materiałów radiologicznych stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Aby zaradzić tym zagrożeniom, należy zbadać, rozwinąć i ocenić krytyczne technologie, aby zabezpieczyć granice Stanów Zjednoczonych (USA). Idaho National Laboratory (INL) utrzymuje ekspertów przedmiotowy (MŚP) i możliwości badania i testowania urządzeń i urządzeń do wykrywania radiologicznego i jądrowego do obsługi materiałów radiologicznych i jądrowych w ilościach i konfiguracjach określonych przez Krajowe Biuro detekcji jądrowej (DNDO) potrzeby testowania. W ramach proponowanego działania INL zapewni doradztwo, modelowanie, wsparcie techniczne oraz wsparcie w zakresie testowania i oceny (T&E) (w tym działania badawcze, takie jak opracowanie planu testów, wykonanie testów, przeładunek materiałów radiologicznych i jądrowych, eksploatacja i konserwacja miejsc na złożach testowych oraz zarządzanie danymi testowymi) dla Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) DNDO Assessments Directorate (ASD).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.