Wanneer begon de DUI wetten?

toen auto ‘ s voor het eerst in de schijnwerpers stonden, was er niet veel in de vorm van verkeersregels en veiligheid. Verandering gebeurde op nationale schaal veel in de manier waarop het vaak gebeurt. Ten eerste is de maatschappelijke vraag naar wetgeving ontstaan door de toenemende gevolgen van de beschikbaarheid van alcohol en auto ‘ s. Om de wetgeving bij te houden, moesten de technologie en nieuwe wetshandhavingstechnieken worden verbeterd. Elk beïnvloedde elkaar tot de moderne DUI wetten die we vandaag hebben gemaakt. Van het melden van dronken gedrag om nu de handhaving van het gebruik van een auto ademtest voor DUI veroordelingen, de geschiedenis is sterk veranderd voor DUI wetten.

u kent waarschijnlijk de basisregels van de DUI-wetgeving: Geen rijden als uw BAC 0,08 overschrijdt; dit bewijst het dubbele Als u jonger bent dan de wettelijke leeftijd om te drinken. Maar onze regels waren niet altijd zo streng. De vraag is dan hoe we hier zijn gekomen? Wanneer begon de DUI wetten?

snel overzicht van de geschiedenis

Alcohol bestaat al veel langer dan auto ‘ s. Dus, het is niet onredelijk om te zeggen dat rijden onder invloed begon met het begin van de commerciële auto. Het probleem begon echter klein. Voor de eerste 30 tot 40 jaar van commerciële auto ‘ s beschikbaar, niet veel Amerikaanse burgers konden veroorloven. Pas toen de prijzen daalden, het aanbod steeg en de wegen gevuld werden met verbrandingsmotoren, begon rijden onder invloed de aandacht te trekken.

pas toen begonnen de eerste campagnes tegen rijden onder invloed. Deze geschiedenis is makkelijker te begrijpen als het is opgesplitst in een paar verschillende tijdlijnen.

 1. prehistorie door de jaren ’30
 2. uitvinding van de blaastest door de jaren’ 70
 3. MADD, SADD en andere organisaties voor verandering
 4. moderne DUI wetten

dit zijn de belangrijkste perioden waarin DUI wetten bijgewerkt en vormgegeven in de meer mainstream wetten die we vandaag hebben.

voorgeschiedenis van rijden onder invloed

in 1906 werd New Jersey de eerste staat die een wet uitvaardigde tegen rijden onder invloed, maar niet precies kon bepalen hoe een test zou worden toegediend. Officieren moesten gedrag melden dat insinueerde alcoholintoxicatie. Dit kan fysiek gedrag zijn zoals struikelen, of auditief gedrag zoals slurring. Helaas was er geen standaard overheersende determinant.Andere staten volgden het voorbeeld van New Jersey en naarmate de voertuigen steeds meer in opkomst waren, bleek de noodzaak van strenge alcoholwetten noodzakelijk.

dit leidde tot de behoefte aan technologie om het alcoholgehalte in het bloed bij mensen te identificeren. Niet alleen dit, maar het was nodig in zowel een redelijke tijd en locatie, omdat de effecten van alcohol slijten met het uur. Deze technologie was pas veel later wijdverbreid beschikbaar. (De moderne blaastest, bijvoorbeeld, werd pas in de jaren ’50 gemaakt.)

de Eerste Wereldoorlog en het verbod

twee aangrenzende geschiedenissen werden verweven met de vroegste DUI wetten. De eerste betrof de latere maanden van 1918 toen de Eerste Wereldoorlog eindelijk tot een einde kwam en de opkomst van de productie ontmoette de Amerikaanse consument. De tweede betrof de achttiende wijziging of verbod.

 • nasleep van de Eerste Wereldoorlog-De explosie van vervaardigde goederen betekende hogere levensstandaard voor de gemiddelde Amerikaan. Dit ging door tot de instorting in de Grote Depressie. Met deze vervaardigde goederen kwam de massa inprenting van gemotoriseerde voertuigen. Auto ‘s, Auto’ s, Auto ‘ s. Iedereen had auto ‘ s, maar niemand had veel te zeggen over verkeer of veiligheid. Inclusief alcohol.
 • voer het verbod in – in 1920 ging het amendement om de verkoop van alle alcoholische stoffen in het hele land te verbieden in werking. Dit weerhield hen er niet van om te drinken om ondergrondse bars te vinden, noch stopte het de handeling van het rijden onder invloed. Nu was het minder waarschijnlijk om informatie te vinden over de gevaren van het drinken tijdens het rijden, omdat alcohol werd aangenomen dat er niet bestond.

het belang om van deze periode af te stappen was hoe de gemiddelde Amerikaan op de weg stapte zonder strenge veiligheids-en regelgeving. Dit kon niet veranderen totdat het eenentwintigste amendement het verbod in 1933 herriep. Tegen dit punt, echter, Amerika ‘ s cultuur rond alcohol was dramatisch veranderd.

Effect op DUI wetten

in 1934, het jaar na het einde van het verbod, zagen steden een duizelingwekkende stijging van het aantal verkeersdoden onder invloed. In zowel Chicago als Los Angeles verviervoudigde hun aantal slechts enkele maanden nadat het amendement werd ingetrokken. Dit schrikte gezondheidsfunctionarissen die vervolgens drongen aan op de ontwikkeling van moderne technologieën om te helpen bij het opsporen en voorkomen van alcoholgerelateerde verkeersongevallen.

opkomst van de Dronkemeter

de kreten van de gezondheidsambtenaren werden gehoord. In 1931 vond Rolla Harger een nieuw apparaat uit dat een bepaald niveau van intoxicatie in iemands adem kon detecteren. Een subject zou in een ballon blazen die vervolgens met een chemische oplossing gemengd zou worden. Afhankelijk van de verandering van kleuren, zou het worden vergeleken met een kleurenschema om te bepalen hoe dronken iemand was. Deze ademtest werd bekend als de Dronkemeter.

de Dronkemeter had een subjectieve component, en het apparaat zelf was omvangrijk en moeilijk te gebruiken. Was het de meest praktische test? Niet echt. Maar had het een pakkende, verkoopbare naam? Absoluut!

de uitvinding stak in de ogen van het publiek na het eerste gebruik ervan in een Proefzaak waar Harger werd opgeroepen om te getuigen. Het werd pas halverwege de jaren 50 ingehaald met de uitvinding van de blaastest.

de blaastest

In 1954 creëerde een collega van Harger een apparaat dat Hargers ideeën verbeterde. Robert Borkenstein noemde zijn uitvinding de blaastest, en het was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de Dronkemeter. De blaastest was:

 • efficiënter
 • kleiner
 • goedkoper
 • eenvoudiger
 • draagbaarder

Hierdoor werd het apparaat de nieuwe gouden standaard in DUI-technologie. En het bleef hangen. In de loop der jaren werd de blaastest verbeterd, en het is nog steeds rond vandaag. Alleen, nu is het gekrompen tot minder dan een tiende van zijn oorspronkelijke grootte en kan zo eenvoudig zijn als een klein speelgoed op een sleutelhanger.

de eerste landelijke BAC

tegen die tijd hadden de meeste staten een beleid aangenomen dat de wettelijke limiet op 0,15% alcoholgehalte in het bloed stelde. Volgens de huidige normen, Dit is een aanzienlijk hoog niveau om te rijden op en kan zelfs worden beschouwd als onderdeel van een verhoogde straf BAC-niveau. Toen was het echter het eerste geval van een wettelijke limiet.

Vehicles for Change

er was weinig verandering in de wetgeving inzake DUI, afgezien van de technologische vooruitgang toen de staten de BAC-limiet aanvaardden. Dat is tot de jaren ‘ 80, toen de dood van een dertienjarig meisje door een dronken bestuurder een nationale organisatie lokte om op te staan voor verandering. Die organisatie was moeders tegen rijden onder invloed of MADD.In de jaren ’80,’ 90 en tot in het begin van de jaren ‘ 2000 kwamen organisaties op om de wetgeving rond dronken rijwetten te veranderen die zij te mild vonden. Deze organisaties voor wetgevende en sociale verandering omvatten:

 • MADD-Mothers Against Driving Driving
 • SADD-Students Against Destructive Decisions
 • DFDD-Doctors for Designated Drivers

MADD

de moeder van het jonge meisje gedood door een dronken bestuurder, Candace Lightner, richtte MADD op en leidde de organisatie naar haar eerste mijlpaal wetgevende overwinning in 1984 met de verhoging van de nationale drinkleeftijd tot 21. Staten die hun wettelijke drinkleeftijd niet hadden verhoogd, hadden minder geld en tegen 1988 speelden alle staten mee.

de organisatie bestaat nog steeds en voert haar boodschap via verschillende wegen uit.

 • onderwijs-MADD bestaat nog steeds op campussen en combineert inspanning met nationale organisaties zoals de NFL en Nationwide om middelbare scholieren te onderwijzen over het belang van het vermijden van alcohol en de gevaren van het rijden onder invloed.
 • preventie-MADD werkt samen met rechtshandhaving om soberheid checkpoints en hardhandig optreden bij slecht bestuur te verhogen. Ook, ze ondersteunen het gebruik van ontsteking interlock-apparaten om te voorkomen dat bestuurders op de weg wanneer ze al dronken.
 • uitvinding – door toekomstige technologieën te ondersteunen zoals geautomatiseerde voertuigen en alcoholdetectiesystemen, dringt MADD aan op een veiligere gemeenschap met minder rijden onder invloed.MADD is een belangrijke speler in de veranderende cultuur en wetgeving rond DUI wetten. Maar ze waren niet de enigen.

  SADD en DFDD

  Students Against Destructive Decisions (voorheen “dronken rijden”) is een organisatie van middelbare school -, Middelbare school-en universiteitsstudenten die leeftijdsgenoten opleiden tegen minderjarig drinken. SADD werd opgericht in 1981, kort na MADD, en richtte zich meer op het voorkomen van alcoholgerelateerde ongevallen voor minderjarigen.

  een minder bekende organisatie, artsen voor aangewezen bestuurders, is een groep artsen die proberen de drinkcultuur te veranderen. Ze werken samen met sportarena ‘ s, bars en andere locaties om “compenserende drankjes” te bieden voor de aangewezen chauffeurs.

  moderne DUI-wetten

  vanaf 1982 moedigde het Congres de staten aan strengere rijvoorschriften vast te stellen, terwijl ze de wetgeving verstoorden. In samenwerking met MADD heeft de National Highway Traffic Safety Administration de wettelijke limiet van het BAC verlaagd van 0,15 naar 0,08.

  in 2004 had elke staat de zogenaamde “Per Se” wetten aangenomen die de wettelijke limiet voor het rijden op 0 aangeven.08%, Delaware is de laatste staat. De laatste oproep tot actie kwam toen de federale regering dreigde om de financiering van de snelweg te verminderen elk jaar totdat de staat voldaan.

  de Betekenis van de wetten op zich is wetten op zich. Dat betekent dat een BAC van 0,08 op zichzelf al genoeg is om schuldig te zijn aan rijden onder invloed. Het was op deze manier dat de moderne DUI wetten die we vandaag kennen begon te ontstaan.

  mogelijke verlaging tot 0,05 BAC

  er is veel discussie geweest over de verlaging van de BAC-grens van de wetten op zich tot 0,05. In December 2018 werd Utah de eerste staat die dergelijke wetgeving oplegde. Ze zijn niet de eerste staat die het probeert. New York, Hawaii, Delaware en Washington hebben allemaal wetgeving voorgesteld, maar het is nooit aangenomen.

  het debat heeft plaatsgevonden tussen twee tegengestelde partijen.

  • degenen die voor 0,05-National Highway Traffic Safety Administration en andere gezondheidsorganisaties pleiten al jaren dat 0,08 is nog steeds te hoog. Op dit niveau van BAC, bestuurders zijn nog steeds ernstig gehandicapt, en de meeste mensen niet herkennen. Door de wettelijke limiet van BAC te verlagen, worden levens gered.
  • degenen die zich verzetten tegen 0.05-de horeca en kleine bedrijven beweren dat dit toeristen en andere klanten zal ontmoedigen om een paar biertjes bij hun maaltijd. Omdat een 0,05 BAC in sommige gevallen kan worden bereikt met een enkel bier, beweren ze dat dit mensen zal afschrikken van het bestellen van hen op alle.

  het argument dat van invloed was op de eindbeslissing liet zien hoe er een vermindering van tien procent was van het aantal verkeersdoden in verband met alcohol toen de wettelijke limiet voor ALCOHOLACCIJNS daalde van 0,10 naar 0,08. Voorstanders hopen dat Utah een goede testcase zal zijn om te laten zien hoe het verlagen van de wettelijke limiet de wegen veiliger zal maken. Over het algemeen, de BAC limiet debat is erg belangrijk gezien het feit dat het ook een determinant in hoe lang uw licentie zal worden opgeschort als je een DUI.

  de Ontstekingsvergrendeling

  een moderne DUI-gerelateerde inrichting is een ontstekingsvergrendeling. Dit apparaat sluit aan op de motor van uw voertuig en bepaalt of de auto zal starten of niet. Het doet dit door op te treden als een blaastest en te bepalen of iemand nuchter is en prima om te rijden met een eenvoudige ademtest. Een rechtbank zou dit kunnen eisen in gevallen van rijden onder invloed voor mensen met een proeftijd.

  sommigen hebben aangedrongen op een grotere verspreiding van IID ‘ s voor degenen die een geschiedenis van alcoholgerelateerde incidenten hebben en voor degenen die dat niet doen. door preventieve kenmerken te hebben, zouden er veiliger straten zijn voor dui-delinquenten. Het installeren van auto breathalyzers zijn een gemeenschappelijke rechtbank-mandated handhaving die gebeurt wanneer je een DUI.

  DUI wetten strekken zich uit buiten de weg

  nu zijn het niet alleen bestuurders die voorzichtig moeten zijn met drinken tijdens het rijden van hun voertuig. Hoewel niet alle wetten zo streng zijn als die voor de weg, zijn varen en vliegen twee opmerkelijke uitzonderingen. Voor sterfgevallen in verband met pleziervaart, alcohol-gerelateerde incidenten zijn een van de hoogste bijdragen geweest.

  overal doen zich soortgelijke wetten voor. DUIs zijn mogelijk voor de volgende:

  • Kajakken
  • Kanovaren
  • Fietsen
  • paardrijden
  • Buggy rijden

  Toekomst van DUIs

  Terwijl de geschiedenis kunnen tonen vaak een bedroevend langzaam verandering in wetgeving, de toekomst is helder. Aangewezen chauffeurs worden steeds minder nodig als meer rit-sharing en taxi diensten tot stand komen. Geautomatiseerde auto ‘ s beginnen te verschijnen. Binnenkort hoeven we ons geen zorgen meer te maken over rijden onder invloed en zullen we de veiligheid van de mensen op de weg niet meer in handen hebben.

  conclusie

  tot dan moet de dialoog tussen alcoholgerelateerde onderzoekers en wetgevers worden voortgezet. Dui ‘ s en DUI-gerelateerde ongevallen komen net zo vaak voor als ze te voorkomen zijn. Hun geschiedenis gaat terug naar de eerste boom in de commerciële auto ‘ s in de 19e eeuw. Het is een constante strijd geweest tussen lobbyorganisaties, onderzoekers en gekozen ambtenaren om de wettelijke BAC-limiet te verlagen en eerlijke en strenge wetten te implementeren.

  tot de dag komt dat ze niet meer nodig zijn, moeten de DUI-wetten voortdurend worden bijgewerkt en verbeterd om bij te dragen aan de openbare veiligheid van alle bestuurders.

  Bronnen:

  Advies Van Het Hooggerechtshof. Birchfield v North Dakota. https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-1468_8n59.pdf

  New York Times. Rolla N. Harger Sterft; Uitgevonden Dronkemeter. https://www.nytimes.com/1983/08/10/obituaries/rolla-n-harger-dies-invented-drunkometer.html

  NCSL. Verhoogde straffen voor een hoog alcoholgehalte in het bloed. http://www.ncsl.org/research/transportation/increased-penalties-for-high-blood-alcohol-content.aspx

  MADD, de oplossing. https://www.madd.org/the-solution/

  NHTSA. Geschiedenis Introductie. https://one.nhtsa.gov/people/injury/research/pub/alcohol-laws/08history/1_introduction.htm

  Pew. Harde nieuwe DUI wet brengt controverse. https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2018/10/19/tough-new-dui-law-brings-controversy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.