Excedrin sinushoofdpijn oraal

gebruik

deze combinatiemedicatie wordt gebruikt voor de tijdelijke behandeling van symptomen veroorzaakt door verkoudheid, griep, allergieën of andere ademhalingsaandoeningen (zoals sinusitis, bronchitis). Decongestiva helpen verstopte neus, sinus, en oor congestie symptomen te verlichten. Paracetamol (APAP) is een niet-aspirine pijnstiller en koortsreductor.Hoest-en-koude producten zijn niet veilig of effectief gebleken bij kinderen jonger dan 6 jaar. Gebruik dit product daarom niet om verkoudheidssymptomen bij kinderen jonger dan 6 jaar te behandelen, tenzij specifiek voorgeschreven door de arts. Sommige producten (zoals langwerkende tabletten/capsules) worden niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie over het veilig gebruik van uw product.Deze producten genezen of verkorten de lengte van de verkoudheid niet en kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken. Om het risico op ernstige bijwerkingen te verminderen, volg zorgvuldig alle doseringsaanwijzingen. Gebruik dit product niet om een kind slaperig te maken. Geef geen andere hoest-en-verkoudheid medicatie die dezelfde of vergelijkbare ingrediënten

kunnen bevatten zie ook de rubriek geneesmiddelinteracties.

vraag de arts of apotheker naar andere manieren om hoest-en verkoudheidssymptomen te verlichten (zoals het drinken van voldoende vocht, het gebruik van een luchtbevochtiger of een zoutoplossing voor neusdruppels/spray).

hoe wordt

gebruikt zie ook de rubriek waarschuwing.

lees en volg alle aanwijzingen op het etiket van de verpakking. Geef kinderen geen geneesmiddelen die alleen voor volwassenen zijn geëtiketteerd. Heeft u vragen, raadpleeg dan uw apotheker.Neem dit medicijn via de mond met of zonder voedsel, meestal om de 4 tot 6 uur als dat nodig is of zoals voorgeschreven door uw arts.Als u de vloeibare vorm van dit medicijn gebruikt, meet dan zorgvuldig de dosis af met behulp van een speciaal meetinstrument/lepel. Gebruik geen huishoudlepel omdat u mogelijk niet de juiste dosis krijgt. Als uw vloeibare vorm een suspensie is, schud de fles dan goed voor elke dosis.De dosering is gebaseerd op uw leeftijd, medische toestand, en reactie op de behandeling. Verhoog uw dosis niet, neem het vaker in, of gebruik het voor een langere tijd dan voorgeschreven.Vertel het uw arts als uw aandoening langer dan 1 week aanhoudt, als de aandoening verergert, of als de aandoening optreedt met huiduitslag, aanhoudende hoofdpijn of koorts die langer dan 3 dagen duurt. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstig medisch probleem en moeten door een arts worden gecontroleerd.

bijwerkingen

zie ook Rubriek waarschuwing.

maagklachten, misselijkheid, duizeligheid, slaapproblemen of nervositeit kunnen optreden. Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, vertel het dan onmiddellijk aan uw arts of apotheker.Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt: mentale / stemmingswisselingen (zoals verwardheid, hallucinaties), snelle/onregelmatige hartslag, problemen met plassen.Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Zoek echter onmiddellijk medische hulp als u symptomen van een ernstige allergische reactie opmerkt, waaronder: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met uw arts of pharmacist.In de VS-bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan FDA op 1-800-FDA-1088 of op www.fda.gov/medwatch.In Canada-Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan Health Canada op 1-866-234-2345.

voorzorgsmaatregelen

zie ook waarschuwing.

vertel uw arts of apotheker voordat u dit product gebruikt als u allergisch bent voor één van de bestanddelen; of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten, die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Neem contact op met uw apotheker voor meer informatie.Als u een van de volgende gezondheidsproblemen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt: ademhalingsproblemen (zoals astma, emfyseem), diabetes, glaucoom, hartproblemen, hoge bloeddruk, leverziekte, overactieve schildklier (hyperthyreoïdie), problemen met plassen (zoals problemen met plassen als gevolg van vergrote prostaat, urineretentie).Dit medicijn kan u duizelig maken. Alcohol of marihuana (cannabis) kan je duizelig maken. Rijd niet, bedien geen machines of doe niets dat alertheid nodig heeft totdat u het veilig kunt doen. Vermijd alcoholische dranken. Praat met uw arts als u marihuana (cannabis) gebruikt.Sommige merken van dit product kunnen suiker, alcohol of aspartaam bevatten. Voorzichtigheid is geboden als u diabetes, alcoholafhankelijkheid, leverziekte, fenylketonurie (PKU) of een andere aandoening heeft waardoor u deze stoffen in uw dieet moet beperken/vermijden. Vraag uw arts of apotheker om dit product veilig te gebruiken.Voordat u een operatie, vertel uw arts of tandarts dat u dit medicijn.Voorzichtigheid wordt geadviseerd bij het gebruik van dit product bij kinderen omdat zij gevoeliger kunnen zijn voor de bijwerkingen, met name opwinding en agitatie.Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit medicijn, vooral snelle/onregelmatige hartslag, duizeligheid, problemen met plassen, moeite met slapen of verwarring.Tijdens de zwangerschap moet dit medicijn alleen worden gebruikt wanneer dit duidelijk nodig is. Bespreek de risico ‘ s en voordelen met uw arts.Dit medicijn kan overgaan in de moedermelk. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

geneesmiddelinteracties

zie ook rubriek waarschuwing.

geneesmiddelinteracties kunnen de werking van uw geneesmiddelen veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen verhogen. Dit document bevat niet alle mogelijke geneesmiddelinteracties. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief recept/nonprescription drugs en kruidenproducten) en deel het met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosering van geneesmiddelen niet zonder de toestemming van uw arts.Een producten die kunnen interageren met dit medicijn is: ketoconazol.Het nemen van MAO-remmers met dit medicijn kan een ernstige (mogelijk fatale) geneesmiddelinteractie veroorzaken. Vermijd het nemen van MAO-remmers (isocarboxazid, linezolid, methyleenblauw, moclobemide, fenelzine, procarbazine, rasagiline, safinamide, selegiline, tranylcypromine) tijdens de behandeling met dit medicijn. De meeste MAO-remmers mogen ook niet gedurende twee weken vóór de behandeling met dit medicijn worden ingenomen. Vraag uw arts wanneer u moet beginnen of stoppen met het innemen van dit medicijn.De ingrediënten in dit product zijn verkrijgbaar in veel recept en nonprescription producten. Controleer de etiketten op al uw geneesmiddelen (zoals geneesmiddelen tegen pijn/koorts, dieetmiddelen of verkoudheid/allergie producten) omdat ze dezelfde of vergelijkbare ingrediënten kunnen bevatten. Het gebruik van deze geneesmiddelen samen met dit product kan bijwerkingen (zoals snelle hartslag of verhoogde bloeddruk) te verhogen. Vraag uw apotheker om deze producten veilig te gebruiken.Dit medicijn kan bepaalde laboratoriumtests (waaronder urine 5-HIAA) verstoren, mogelijk valse testresultaten veroorzaken. Zorg ervoor dat het laboratoriumpersoneel en al uw artsen weten dat u dit medicijn gebruikt.

overdosering

als iemand een overdosis heeft gehad en ernstige symptomen heeft zoals flauwvallen of moeite met ademhalen, bel dan 112. Anders bel je meteen een antigifcentrum. Inwoners van de VS kunnen hun lokale gifcontrolecentrum bellen op 1-800-222-1222. Inwoners van Canada kunnen een provinciaal vergiftigingscentrum bellen. Symptomen van overdosering kunnen zijn: snelle/onregelmatige hartslag, misselijkheid, braken, verlies van eetlust, zweten, maag/buikpijn, extreme vermoeidheid, gele ogen/huid, donkere urine, hallucinaties, epileptische aanvallen.

notities

houden alle regelmatige medische en laboratoriumafspraken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.