North Carolina Generelle Vedtekter Kapittel 14. Straffelov § 14-134.3. Innenriks kriminell overtredelse

(a) enhver person som kommer inn etter å ha blitt forbudt å gjøre det eller forblir etter å ha blitt beordret til å forlate av lovlig beboer, i lokalene okkupert av en nåværende eller tidligere ektefelle eller av en person som den siktede har levd som om gift, skal være skyldig i en forseelse dersom klageren og den siktede bor fra hverandre; forutsatt, derimot, at ingen person skal være skyldig dersom nevnte person går inn på lokalene i henhold til en rettsordre eller skriftlig separasjon avtale som gir personen rett til å gå inn på nevnte lokaler i den hensikt å besøke med mindreårige barn. Bevis på at partene lever fra hverandre skal omfatte, men er ikke nødvendigvis begrenset til:

(1) en rettslig ordre om separasjon;

(2) en rettskjennelse dirigere den siktede å holde seg borte fra lokalene okkupert av klageren;

(3) en avtale, enten muntlig eller skriftlig, mellom klageren og den siktede at de skal leve atskilt og fra hverandre, og slike parter er faktisk bor atskilt og fra hverandre; eller

(4) Separate bosteder for klageren og den siktede.

Med unntak av det som er angitt i underavsnitt (b) i denne delen, er vedkommende skyldig i En klasse 1-misdemeanor etter domfellelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.