Dallas Drug Trafficking Defense Attorney

i Delstaten Texas er tiltalte noen ganger overrasket over å bli belastet med narkotikahandel, da det er mange handlinger som passer til definisjonen av lovbrudd. En person anses å være” menneskehandel ” narkotika hvis han eller hun produserer, leverer, eller besitter visse legemidler med den hensikt å levere dem. En saksøkt kan også møte menneskehandel kostnader ved å ha en bestemt mengde narkotika.

både statlige og føderale myndigheter har forfulgt narkotika overbevisning mer aggressivt gjennom årene, og så det strafferettslige systemet pålegger noen av de mest aggressive straffeutmålingen retningslinjer for narkotikaforbrytelser.

Lover Om narkotikahandel er komplekse i naturen, og det er ikke alltid klart om anklagene passer til fakta. Hvis du eller en kjære blir arrestert for narkotikahandel I Texas, er du i fare for å møte alvorlige straffer. Det ville være i din beste interesse å søke juridisk representasjon fra en kriminell forsvarsadvokat som kan beskytte dine rettigheter og prøve å holde kriminell rekord ren. Kontakt David Finn, Pc på (214) 871-1112 i dag for å diskutere dine juridiske alternativer.

Straffer For Narkotikahandel Under Texas Lov

Texas Controlled Substances Act klassifiserer narkotika i ulike grupper. En person kan bli dømt for en forbrytelse hvis han eller hun bevisst produserer, leverer, eller besitter et kontrollert stoff I Straff Gruppe 1 Med den hensikt å levere den til en annen part. Straffegruppe 1 består av stoffer som opiater, heroin, oksykodon, morfin, kokain og metamfetamin.

straff For narkotikahandel i Henhold Til Texas lov er avhengig av mengden narkotika en person angivelig har i sin besittelse. Den totale mengden av hvert stoff i en persons påståtte besittelse brukes til å fastslå nivået på anklagen mot den anklagede.

Besitter mindre enn ett gram er klassifisert som en statlig fengsel forbrytelse, og straffes med en $10.000 bot og alt fra 180 dager til to år i statlig fengsel.

Inneha en til 3.99 gram er en annengrads forbrytelse, og straffes med en bot på $10.000 og mellom to til 20 års fengsel.

Inneha fire til 199 gram er klassifisert som en første-graders forbrytelse, og straffes med en $10.000 bot og mellom fem til 99 år i fengsel.

Inneha 200 til 399 gram er også ansett som en første-graders forbrytelse, og straffes med en $100,000 bot og alt fra 10 år i fengsel til livsvarig fengsel.

også en første-graders forbrytelse, besitter mer enn 400 gram straffes med en bot på opp til $250.000 og bærer en dom på 15 år i fengsel til livsvarig fengsel.

Inndragning Av Penger Og Eiendom

som med føderale narkotika overbevisning, narkotika overbevisning I Texas kan resultere i sivile forfeitures-tap av løsøre som boliger, biler, kontanter og andre personlige eiendeler.

Inntektene fra alle forspilt eiendom ikke gå mot statskassen, men til midler fra politiet. Politiet oppfordres derfor til å gripe og miste så mye av lovbryterens eiendom som mulig—uansett om de faktisk er knyttet til lovbryterens narkotikaaktiviteter.

Ring David Finn, Pc I Dag

Bortsett fra bøter og fengsel, en narkotikahandel lovbrudd bærer mange sikkerhet konsekvenser som vanskeligheter i videreutdanning, skaffe en jobb, og selv skaffe økonomisk støtte. En narkotikahandel overbevisning kan også gjøre deg kvalifisert til å få spesifikke faglige lisenser, og føre til fornektelse av søknader om visum, statsborgerskap, eller permanent oppholdstillatelse. Hvis du har blitt belastet med en narkotikahandel lovbrudd, er det viktig at du kontakter en erfaren og aggressiv kriminell forsvarsadvokat så snart som mulig.

din fremtid står på spill, og så en av de viktigste avgjørelsene du kan gjøre i ditt tilfelle er å velge riktig advokat å jobbe med. David Finn, P. C. vil kjempe aggressivt for å beskytte dine rettigheter og skape den sterkeste forsvar mulig. Ring (214) 871-1112 i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.