Skilsmisse og barnefordelingssaker I North Carolina påvirker ofte mer enn bare foreldre og barn. Besteforeldre er en viktig del av et barns utvidede familie, og endringer i varetekt kan påvirke hvordan og når-eller selv om-besteforeldre kan se sine barnebarn.

North Carolina lov gir besteforeldre måter å få rettsbestemt besøk, men disse alternativene er begrensede og vanskelige å navigere. Men i noen tilfeller kan besteforeldre få rettsbestemt besøk hos sine barnebarn. Besteforelder visitas bidrar til å bevare denne verdifulle forholdet.

Barnets Beste I Raleigh, NC

I North Carolina bestemmer domstolene varetekt basert på hva ” best vil fremme barnets interesse og velferd.”Besteforeldre må vise at fortsatt kontakt med dem er i barnets beste interesse. Men domstolene også vurdere” foreldre rett ” doktrine, som gjør at foreldre med sine fulle foreldre rettigheter intakt for å avgjøre hvem deres barn har kontakt med. Dommere prøver å balansere disse to juridiske doktriner, så besteforeldre må ha en juridisk grunn og en sterk sak til fil for visitas.

I North Carolina, Hvem Kvalifiserer Som Besteforeldre?

selv om noen familieforhold kan være ganske skummel, Er north Carolina-loven veldig spesifikk om hvem som er lovlig besteforeldre. Begrepet “besteforeldre” refererer til barnets biologiske besteforeldre, eller, hvis barnet er adoptert, adoptivforeldrene. Loven gir ikke stående til steforeldre etter dødsfallet eller skilsmissen til barnets steforelder.

Besteforeldre bør ha en “betydelig forhold” med sine barnebarn før innlevering for visitas. North Carolina loven gir ikke “betydelig forhold” en bestemt definisjon, men det kan omfatte delta på sosiale aktiviteter med barnebarn eller regelmessige besøk på besteforelder hjem. Hvis omsorgsforeldrene har avsluttet kontakten mellom besteforeldre og barnebarn, eliminerer denne mangelen på kontakt ikke automatisk det “betydelige forholdet” mellom besteforeldre og barnebarn.

Filing For Visitas I Wake County, NC

Besteforeldre kan ikke åpne en ny rettssak for visitas. De kan heller ikke filen hvis barnas foreldre er gift med hverandre og familien er intakt, eller hvis retten allerede har utstedt en endelig varetekt ordre. I disse tilfellene overstyrer foreldrenes konstitusjonelle rett til å heve sine barn som de passer, inkludert å bestemme hvem barna har kontakt med, besteforeldrenes ønske om besøk.

besteforeldre kan imidlertid sende inn besøk i North Carolina i tre situasjoner.

  1. hvis besteforeldrene mener at foreldrene er uegnet eller ikke opprettholder foreldrenes ansvar ved for eksempel å forsømme eller forlate barnet. Denne situasjonen inkluderer også en foreldres død.
  2. Når det er en “vesentlig endring i omstendigheter”, inkludert om omsorgsforeldrene hadde tillatt besøk mellom barnet og besteforeldrene, men så plutselig stoppet det.
  3. hvis varetektssaken fortsatt er åpen, kan dommeren bestille besteforeldres besøk som en del av den endelige varetektsordren.

Raleigh, Nc Besteforelder Visitas & Family Law Attorney

hvis du har spørsmål om besteforeldre visitas rettigheter I North Carolina, vennligst kontakt Jerkins Family Law i dag. Våre dedikerte advokater er forpliktet til å hjelpe deg i din tid med behov. Vi forstår at det er en følelsesmessig tid og vil hjelpe deg med å navigere for å bevare forholdet til barnebarnene dine. Kontakt oss i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.