North Carolina Generelle Vedtægter Kapitel 14. Strafferet 14-134.3. Indenlandsk kriminel overtrædelse

(a) enhver person, der kommer ind efter at have været forbudt at gøre det eller forbliver efter at være blevet beordret til at forlade af den lovlige beboer, i de lokaler, der er besat af en nuværende eller tidligere ægtefælle eller af en person, som den sigtede har boet som gift med, skal være skyldig i en forseelse, hvis klageren og den sigtede bor adskilt; forudsat, imidlertid, at ingen person skal være skyldig, hvis personen kommer ind i lokalerne i henhold til en retsorden eller en skriftlig separationsaftale, der giver personen ret til at komme ind i nævnte lokaler med det formål at besøge mindreårige børn. Bevis for, at parterne bor adskilt, inkluderer, men er ikke nødvendigvis begrænset til:

(1) en retsorden for adskillelse;

(2) en retskendelse, der pålægger den anklagede at holde sig væk fra de lokaler, som klageren besætter;

(3) en mundtlig eller skriftlig aftale mellem klageren og den anklagede om, at de skal bo adskilt og adskilt, og at sådanne parter faktisk bor adskilt og adskilt, eller

(4) særskilte opholdssteder for klageren og den sigtede.

undtagen som angivet i underafsnit (b) i dette afsnit, efter overbevisning, er personen skyldig i en klasse 1 forseelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.