lokal North Carolina formindsket værdi ekspert

North Carolina formindsket værdi krav

det er universelt accepteret, at i hver stat formindsket værdi skyldes sagsøgeren af den skyldige part. I North Carolina skylder forsikringsselskaberne også deres forsikringstagere nedsat værdi. For nylig, North Carolina har mandat til, at bilvurderingsmænd får licens til at gennemføre nedsat værdi og samlede Tabsvurderinger. Autoloss blev licenseret til at gennemføre nedsat værdi og samlede tabsvurderinger i 2008 i North Carolina.

formindsket værdi i North Carolina

når en person er i en ulykke, og tabet er større end 25% af køretøjets værdi, angiver North Carolina Skadesafsløring Statue 20-71.4, at en sådan skade skal oplyses til den potentielle køber… hvorfor dette er vigtigt er, at personen potentielt har ret til en nedsat værdikontrol. Også, selvom vraget er mindre væsentligt, vil den enkelte have betydelig juridisk eksponering, hvis den enkelte videresælger køretøjet og ikke afslører den tidligere skade på den nye køretøjsejer, hvis den nye ejer spørger om tidligere skader. Også, følgende retspraksis er relevant for North Carolina:

  • i Parker v. Hensley, 625 S. E. 2D 182 (N. C. App. 02/07/2006) i en sag, der argumenterer for en tildeling af advokatsalærer tilladt for inddrivelse af værdiforringelse af det pågældende køretøj.
  • i Pierce v. American Fidelity Fire Insurance Co., 240 N. C. 567, 83 S. E.2D 493 (N. C. 09/22/1954) Højesteret i North Carolina fandt, at skadesforanstaltningen er bilens dagsværdi umiddelbart før kollisionen og dagsværdien efter ulykken.

en stor del af North Carolina-befolkningen er uvidende om, at de har ret til en nedsat værdikontrol ud over reparationerne på deres køretøj. Autoloss er et professionelt Bilvurderingsfirma og ringer i dag på 877-655-1661 for at se, om du kvalificerer dig til en nedsat værdikontrol.

om fordringer med nedsat værdi

formindsket værdi henviser til den reducerede værdi af et køretøj, simpelthen fordi det har en betydelig skadehistorie. Selv efter at køretøjet er blevet repareret til den optimale værdi, kan køretøjets markedsværdi stadig reduceres. Der er tre typer af nedsat værdi, som din sag kan falde ind under:

1. Inherent formindsket værdi: denne type formindsket værdi refererer til tab af værdi af et køretøj, simpelthen fordi det har været i ulykke. Selv efter at køretøjet er blevet fuldt repareret, kan det stadig betragtes som mindre værdifuldt end en bil, der ikke har nogen ulykkeshistorie. Denne type formindsket værdi er den mest almindelige og mest accepterede.

2. Reparationsrelateret formindsket værdi: et køretøj, der oplevede en ulykke og ikke blev repareret korrekt, kan opleve reparationsrelateret formindsket værdi. Uanset om bilen stadig har kosmetiske skader eller strukturelle skader, kan den opleve værditab på grund af ufuldstændige reparationer.

3. Øjeblikkelig Nedsat Værdi: Lige efter et køretøj har oplevet en ulykke, kan det miste værdi, selv før ejeren har mulighed for at foretage reparationer. Umiddelbar nedsat værdi kan beregnes som forskellen i videresalgsværdien af et køretøj, før skaden opstod, og videresalgsværdien, før reparationer er foretaget, efter at skaden er sket.

Auto vurderinger

når du har brug for at kende den sande værdi af dit køretøj, en auto vurdering af en professionel hos AutoLoss kan bidrage til at sikre, at du får den bedste værdi for din unikke køretøj. En automatisk vurdering tager højde for køretøjets fulde historie og giver dig en ekspertudtalelse om køretøjets værdi, som du derefter kan præsentere for banken, kreditforeningen, potentielle købere og forsikringsselskaber. Der er mange grunde til, hvorfor en person kan have brug for en auto vurdering, hvilket er grunden til virksomhedens såsom AutoLoss giver en række Auto vurderinger.

en angivet værdi vurdering kan bidrage til at fastslå den sande markedsværdi af et køretøj, der kan kræves fra en bank, kreditforening eller forsikringsselskab. Et tab af Brugsvurdering hjælper med at værdsætte en virksomheds køretøj, der har været involveret i en ulykke, men som var nødvendig for forretningsdrift. Denne type auto tab vurdering kan hjælpe inddrive værdien af køretøjets service til erhvervslivet. En leasing opsigelse vurdering er bedst for personer, der ønsker at komme ud af en lejekontrakt tidligt, og bestemmes af køretøjet, markedet, og miles på køretøjet. Luksus bil vurderinger er en anden type Auto vurdering, der hjælper med at beskytte en persons investering. Denne type vurdering sikrer, at luksusbilens fulde værdi realiseres og bevises. Auto vurderinger er også værdifulde for personer, der ønsker at donere deres bil til skat afskrive formål.

samlede Tabsvurderinger

når dit køretøj betragtes som et “samlet tab”, kan forsikringsselskabet give dig et tilbud, der er mindre end det ønskede beløb. “Total tab” af et køretøj refererer til, når omkostningerne til reparation af køretøjet overstiger omkostningerne ved køretøjets værdi. Efter skader opstår, et forsikringsselskab kan give dig et tilbud om kontantværdien af det samlede køretøj minus din fradragsberettigede på din omfattende eller kollisionsdækning. En samlet Tabsvurdering vil sikre, at dette tilbud fra forsikringsselskabet er nøjagtigt og giver dig den bedste værdi for dit beskadigede køretøj.

ofte stillede spørgsmål

skal jeg sælge mit køretøj for at fremsætte et krav om nedsat værdi?

Nej! Uanset om du vil sælge dit reparerede køretøj med det samme, eller 10 år efter kravet er din virksomhed. Faldet i værdi sker straks, og du har ret til at blive kompenseret straks.

hvad er fair markedsværdi?

Fair markedsværdi er den højeste monetære pris, som din ejendom vil modtage, når den er udsat for et åbent marked, giver tid til at finde en villig køber, hvor fuld offentliggørelse af alle anvendelser, formål og tilpasninger af nuværende eller kapable anvendelser af ejendommen foretages.

hvorfor skal jeg bekymre mig om nedsat værdi?

dit forsikringsselskab betaler for at reparere dit køretøj, men efter en kollision er det mindre omsætteligt end før vraget. Når du sælger køretøjet, bliver du tvunget til at absorbere et tab, medmindre du fremsætter et krav om nedsat værdi.

for eksempel, hvis dit $30.000 køretøj repareres efter en større kollision, kan det kun være værd $20.000. Er det fair over for dig? Nej! Et krav om nedsat værdi giver dig mulighed for at få en afregning for forskellen i markedsværdi for et køretøj før og efter nedbrud.

det er næsten umuligt for et forsikringsselskab at nægte et krav om nedsat værdi til en forsikret ansøger.

hvis du er bosiddende i North Carolina — giv Autoloss et opkald i dag på (877) 655-1661. Du vil tale med en autoriseret offentlig justering, der vil informere dig om dine rettigheder gratis. Hvis du ikke bliver tilbudt et rimeligt beløb til nedsat værdi, kan vi hjælpe dig med at bestride afviklingsbeløbet ved at hævde “Vurderingsklausulen” i din politik. Information er magt, og under de gratis konsultationer vil vi informere dig om dine rettigheder, og hvordan vi bedst kan tjene dig. Vi hos Autoloss ønsker at hjælpe dig med at få det, der skyldes dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.