Dallas Drug Trafficking Defense Attorney

i staten er tiltalte undertiden overrasket over at blive anklaget for narkotikahandel, da der er adskillige handlinger, der passer til definitionen af lovovertrædelsen. En person anses for at være” menneskehandel ” narkotika, hvis han eller hun fremstiller, leverer, eller besidder visse lægemidler med den hensigt at levere dem. En tiltalte kan også blive anklaget for menneskehandel ved blot at have en bestemt mængde narkotika.

både statslige og føderale regeringer har forfulgt narkotikadomme mere aggressivt gennem årene, og det strafferetlige system pålægger derfor nogle af de mest aggressive retningslinjer for strafudmåling for narkotikaforbrydelser.

narkotikahandel love er komplekse i naturen, og det er ikke altid klart, om afgifterne passer til fakta. Hvis du eller en elsket bliver arresteret for narkotikahandel, risikerer du at blive udsat for alvorlige sanktioner. Det ville være i din bedste interesse at søge juridisk repræsentation fra en kriminel forsvarsadvokat, der kan beskytte dine rettigheder og forsøge at holde din straffeattest ren. Kontakt David Finn, P. C. på (214) 871-1112 i dag for at diskutere dine juridiske muligheder.

sanktioner for narkotikahandel i henhold til loven

loven om kontrollerede stoffer klassificerer stoffer i forskellige grupper. En person kan blive dømt for en forbrydelse, hvis han eller hun bevidst fremstiller, leverer, eller besidder et kontrolleret stof i Straffegruppe 1 med det formål at levere det til en anden part. Straffegruppe 1 består af stoffer som opiater, heroin, oksikodon, morfin, kokain og metamfetamin.

narkotikahandel sanktioner i henhold til loven er afhængige af mængden af narkotika en person angiveligt har i hans eller hendes besiddelse. Den samlede mængde af hvert stof i en persons påståede besiddelse bruges til at fastlægge niveauet for anklagen mod den tiltalte.

besiddelse af mindre end et gram er klassificeret som en statsfængselsforbrydelse og kan straffes med en bøde på $10.000 og hvor som helst fra 180 dage til to år i statsfængsel.

besidder en til 3.99 gram er en andengrads forbrydelse og kan straffes med en bøde på $10.000 og mellem to til 20 års fængsel.

besidder fire til 199 gram er klassificeret som en første grads forbrydelse og kan straffes med en bøde på $10.000 og mellem fem til 99 års fængsel.

besiddelse af 200 til 399 gram betragtes også som en første grads forbrydelse og kan straffes med en bøde på $100.000 og hvor som helst fra 10 års fængsel til livsvarigt fængsel.

også en første grads forbrydelse, der besidder mere end 400 gram, kan straffes med en bøde på op til $250.000 og bærer en dom på 15 års fængsel til livsvarigt fængsel.

fortabelse af penge og ejendom

som med føderale narkotikadomme kan narkotikadomme resultere i civile fortabelser—tab af personlig ejendom såsom hjem, køretøjer, kontanter og andre personlige ejendele.

provenu fra Al fortabt ejendom går ikke til statskassen, men til de retshåndhævende myndigheders midler. Politiet opfordres derfor til at beslaglægge og miste så meget af gerningsmandens ejendom som muligt—uanset om de faktisk er forbundet med gerningsmandens narkotikaaktiviteter.

ring til David Finn, P. C. I dag

bortset fra bøder og fængselstid bærer en narkotikahandel adskillige sikkerhedsmæssige konsekvenser såsom vanskeligheder med efteruddannelse, at få et job og endda få økonomisk støtte. En overbevisning om narkotikahandel kan også gøre dig ikke berettiget til at få specifikke professionelle licenser, og føre til afslag på ansøgninger om visum, statsborgerskab, eller permanent ophold. Hvis du er blevet anklaget for en narkotikahandel, er det afgørende, at du kontakter en erfaren og aggressiv kriminel forsvarsadvokat så hurtigt som muligt.

din fremtid står på spil, og derfor er en af de vigtigste beslutninger, du kan tage i din sag, at vælge den rigtige advokat til at arbejde med. David Finn, P. C. vil kæmpe aggressivt for at beskytte dine rettigheder og skabe det stærkeste forsvar muligt. Ring (214) 871-1112 i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.