270151: Test – og Evalueringsstøtte – USA (USA) Department of Homeland Security (DHS) Domestic Nuclear Detection Office (DNDO) Assessments Directorate (ASD)

den potentielle smugling af specielle nukleare materialer (SNM) og andre radiologiske materialer udgør en betydelig trussel mod den nationale sikkerhed. For at imødegå disse trusler skal kritiske teknologier undersøges, udvikles og evalueres for at sikre De Forenede Staters grænser (USA). Idaho National Laboratory (INL) opretholder Emneeksperter (SMV ‘ er) og evnen til at undersøge og teste radiologisk og nukleart detektionsudstyr og faciliteter til at håndtere radiologiske og nukleare materialer i mængder og konfigurationer specificeret af Domestic Nuclear Detection Office (DNDO) testbehov. Under den foreslåede handling ville INL yde rådgivning, modellering, teknisk support og test og evaluering (t&E) støtte (herunder forskningsaktiviteter såsom testplanudvikling, testudførelse, radiologisk og nuklear materialehåndtering, drift og vedligeholdelse af testbed-spillesteder og testdatastyring) til US Department of Homeland Security (DHS) Dndo Assessments Directorate (ASD).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.