místní North Carolina snížená hodnota Expert

North Carolina snížená hodnota Pohledávka

je všeobecně uznáváno, že v každém státě je snížená hodnota dlužena žadateli viníkem. V Severní Karolíně, pojišťovny dluží sníženou hodnotu svým pojistníkům, jakož. Nedávno, Severní Karolína pověřila, aby automobiloví odhadci získali licenci k dokončení odhadů snížené hodnoty a celkové ztráty. Společnost Autoloss získala licenci k dokončení hodnocení snížené hodnoty a celkové ztráty v roce 2008 v Severní Karolíně.

snížená hodnota v Severní Karolíně

když je jednotlivec při nehodě a ztráta je větší než 25% hodnoty vozidla, Socha zveřejnění škody v Severní Karolíně 20-71. 4 uvádí, že jakákoli taková škoda musí být sdělena potenciálnímu kupujícímu … proč je důležité, že potenciálně má jednotlivec nárok na kontrolu snížené hodnoty. Taky, i když je vrak méně podstatný, bude mít jednotlivec významnou právní expozici, pokud jednotlivec vozidlo znovu prodá a nezveřejní předchozí poškození novému majiteli vozidla, pokud se nový majitel zeptá na předchozí poškození. Taky, následující judikatura se týká Severní Karolíny:

  • v Parker v. Hensley, 625 s. E. 2d 182 (N.C. App. 02/07/2006) v případě argumentovat o udělení advokátních poplatků povolených pro navrácení snížení hodnoty dotyčného vozidla.
  • v Pierce v. American Fidelity Fire Insurance Co., 240 N. C. 567, 83 s. e.2d 493 (N. C. 09/22/1954) Nejvyšší soud v Severní Karolíně zjistil, že měřítkem škody je reálná tržní hodnota automobilu bezprostředně před kolizí a reálná tržní hodnota po nehodě.

velká část populace Severní Karolíny si neuvědomuje, že má kromě oprav na svém vozidle nárok na kontrolu snížené hodnoty. Autoloss je profesionální automobilová hodnotící společnost a zavolejte dnes na 877-655-1661, abyste zjistili, zda máte nárok na kontrolu snížené hodnoty.

o nárocích na sníženou hodnotu

snížená hodnota se týká snížené hodnoty vozidla jednoduše proto, že má významnou historii poškození. I poté, co bylo vozidlo opraveno na optimální hodnotu, může být tržní hodnota vozidla stále snížena. Existují tři typy snížené hodnoty, pod které může váš případ spadat:

1. Inherentní snížená hodnota: Tento typ snížené hodnoty se týká ztráty hodnoty vozidla jednoduše proto, že došlo k nehodě. I po úplné opravě vozidla může být stále považováno za méně cenné než auto, které nemá historii nehod. Tento typ snížené hodnoty je nejběžnější a nejvíce přijímaný.

2. Snížená hodnota související s opravou: vozidlo, které zažilo nehodu a nebylo řádně opraveno, může zaznamenat sníženou hodnotu související s opravou. Ať už má vůz stále kosmetické poškození nebo strukturální poškození, může dojít ke ztrátě hodnoty v důsledku neúplných oprav.

3. Okamžitá Snížená Hodnota: Ihned poté, co vozidlo zažilo nehodu, může ztratit hodnotu ještě předtím, než má majitel možnost provést opravy. Okamžitou sníženou hodnotu lze vypočítat jako rozdíl v hodnotě dalšího prodeje vozidla před vznikem poškození a hodnotu dalšího prodeje před provedením oprav po poškození.

Auto Appraisals

když potřebujete znát skutečnou hodnotu vašeho vozidla, automatické hodnocení profesionálem v AutoLoss může pomoci zajistit, že dostanete nejlepší hodnotu pro vaše jedinečné vozidlo. Automatické hodnocení bere v úvahu celou historii vozidla a poskytuje vám znalecký posudek o hodnotě vozidla, který pak můžete předložit bance, družstevní záložně, potenciálním kupcům a pojišťovnám. Existuje mnoho důvodů, proč jednotlivec může potřebovat auto hodnocení, což je důvod, proč společnosti jako AutoLoss poskytují různé auto hodnocení.

ocenění uvedené hodnoty může pomoci stanovit skutečnou tržní hodnotu vozidla, která může být požadována od banky, družstevní záložny nebo pojišťovny. Hodnocení ztráty použití pomáhá ocenit obchodní vozidlo, které bylo zapojeno do nehody, ale bylo nezbytné pro obchodní operace. Tento typ auto ztráta hodnocení může pomoci obnovit hodnotu služby vozidla k podnikání. Hodnocení ukončení pronájmu je nejlepší pro jednotlivce, kteří se chtějí dostat z pronájmu brzy, a jsou určeny vozidlem, trh, a míle na vozidle. Luxusní automobilové ocenění jsou dalším typem Auto hodnocení, které pomáhají chránit investice jednotlivce. Tento typ hodnocení zajišťuje, že je realizována a prokázána plná hodnota luxusního vozidla. Auto ocenění jsou také cenné pro jednotlivce, kteří chtějí darovat své auto pro účely odepsání daně.

Celkové hodnocení ztrát

pokud je vaše vozidlo považováno za “celkovou ztrátu”, pojišťovna vám může nabídnout nabídku, která je nižší než požadovaná částka. “Celková ztráta” vozidla označuje, kdy náklady na opravu vozidla převyšují náklady na hodnotu vozidla. Poté, co dojde k poškození, pojišťovna vám může nabídnout nabídku na peněžní hodnotu celkového vozidla po odečtení odpočitatelné částky na vašem komplexním nebo kolizním krytí. Celkové hodnocení ztráty zajistí, že tato nabídka od pojišťovny je přesná a poskytuje vám nejlepší hodnotu pro vaše poškozené vozidlo.

FAQ ‘ s

musím prodat své vozidlo, abych mohl uplatnit nárok na sníženou hodnotu?

ne! Ať už chcete své opravené vozidlo prodat hned, nebo 10 let po reklamaci je vaše firma. Pokles hodnoty nastane okamžitě a máte nárok na okamžitou náhradu.

co je reálná tržní hodnota?

reálná tržní hodnota je nejvyšší peněžní cena, kterou vaše nemovitost obdrží, jakmile je vystavena otevřenému trhu, což umožňuje čas najít ochotného kupujícího, kde je úplné zveřejnění všech použití,účely a úpravy současného nebo schopného použití nemovitosti.

proč bych se měl starat o sníženou hodnotu?

vaše pojišťovna zaplatí opravu vašeho vozidla, ale po kolizi je méně obchodovatelná než před vrakem. Když prodáte vozidlo, budete nuceni absorbovat ztrátu, pokud neprovedete nárok na sníženou hodnotu.

pokud je například vaše vozidlo za 30 000 dolarů opraveno po velké kolizi, může mít hodnotu pouze 20 000 dolarů. Je to k tobě fér? Ne! Nárok na sníženou hodnotu Vám umožňuje získat vypořádání rozdílu v tržní hodnotě vozidla před a po havárii.

je téměř nemožné, aby pojišťovna popřela nárok na sníženou hodnotu pojištěnému žadateli.

pokud jste obyvatelem Severní Karolíny-zavolejte Autoloss dnes na (877) 655-1661. Budete mluvit s licencovaným veřejným seřizovačem, který vás bude bezplatně informovat o Vašich právech. Pokud vám není nabídnuta spravedlivá částka za sníženou hodnotu, můžeme vám pomoci zpochybnit částku vypořádání uplatněním “doložky o hodnocení” ve vaší politice. Informace jsou moc a během bezplatných konzultací vás budeme informovat o Vašich právech a o tom, jak vám můžeme nejlépe sloužit. My v Autoloss vám chceme pomoci získat to, co je kvůli vám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.