Islámský Du’ as (modlitby a Adhkar)

dua12

Ó Alláh, ucházím se v tobě o útočiště před zármutkem a smutkem, před slabostí a před leností, před bídou a před zbabělostí, před přemožením dluhem a přemožením lidmi.

Allaahumma ‘innee’ a ‘oothu bika minal-hammi walhazani, wal’ ajzi walkasali, walbukhli waljubni, wa dhala ‘ ID-dayni wa ghalabatir-rijaal

transliterace arabština překlad
Allaahumma اللههممَّ Ó Alláhu,
‘innee’ a ‘ oothu إِنييععووذُ opravdu Hledám útočiště
Bika بككَ v tobě
minal-hammi مننَ الهممِّ od smutku
walhazani, a smutek,
wal ‘ ajzi od slabosti
walkasali a z lenosti,
walbukhli a z bídy
waljubni a ze zbabělosti,
wa dhala a od překonání
‘id-dayni الددييننِ podle dluhu
wa ghalabati a přemohl
ir-rijaal الرججال muži (tj. ostatní)

Al-Bukhari 7/158. Viz také Al-Asqalani, Fathul-Bari 11/173

Klikněte zde pro “DUA BOOK” s 120 krásné Du ‘ as Z Koránu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.