Elephant Appreciation Day 22. Září

až do vyhynutí afrických slonů je globální krize, kterou je třeba dnes vyřešit. Díky nelegálnímu obchodu bylo za sedm let poraženo 30 procent slonů kontinentu. Podle současných trendů, kdy dnešní děti dosáhnou dospělosti, vyhynou ve volné přírodě sloni Afričtí. Krize pytláctví slonů existuje, protože není dostatek finančních prostředků na provádění účinných, profesionální a organizované vymáhání práva ve většině států afrických slonů. Wildlife Alliance je světovým lídrem v oblasti přímé ochrany lesů a volně žijících živočichů a má úspěšné výsledky zaměřených zásahů zastavujících vyhynutí druhů. Naše řešení se zaměřuje na boj proti korupci a implementaci přímého vymáhání práva na místě motivovanými a dobře řízenými strážci v šesti zemích v čele pytlácké krize. Budeme demonstrovat úspěch při zastavení pytláctví slonů, což umožní ochraně přírody využít finanční prostředky na provádění na celém kontinentu, čímž zajistíme budoucnost afrických slonů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.